Thứ bảy, 15/05/2021 - 06:39|
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo!
 • Lê Thị Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0386217280
  • Email:
   leluancuong@gmail.com
 • Phạm Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915431113
  • Email:
   Tranmaiduyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ phó tổ KHTN

 • Hoàng Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Môn Toán

 • Dương Thị Khiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972075858
  • Email:
   duongthikhiet@gmail.com
 • Đàm Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0942609798
  • Email:
   damthituyetmai1973@gmail.com
 • Luơng Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982664075
  • Email:
   luongthihang@gmail.com
 • Thân Manh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977135998
  • Email:
   thanmanhhai@gmail.com
 • Nguyễn Thị Dương Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0953652375
  • Email:
   nguyenthiduongkhanh@gmail.com
 • Nguyễn Xuân Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913218226
  • Email:
   nxthuy.bg@bacgiang.edu.vn
 • Thân Xuân Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973050232
  • Email:
   thanxuangiao1967@gmail.com
 • Nông Quang Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972034756
  • Email:
   nongquangnhat@gmail.com
 • Ninh Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ phó tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0379964003
  • Email:
   ninhthichinh@gmail.com
 • Trần thị Nhị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0972835347
  • Email:
   trannhi1980@gmail.com
 • Mai Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0968002196
  • Email:
   mailoan.mai2010@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 51
Tháng 05 : 862
Năm 2021 : 10.390